dimarts, 7 de març de 2017

GUERRES QUE NO S’ACABEN: Lectures per fer possible la pau i la concòrdia

Les lectura per a infants i joves proposada per Rosa Sensat en la bibliografia i la maleta Guerres que no s’acaben és un bon punt de partida per potenciar el diàleg, la mirada crítica i l’acció.
“La literatura ens permet viure moltes vides i conèixer, sense haver-les viscut directament, altres realitats que en fan actuar i en ajuden a ser millors”. Ells són diferents, però iguals a nosaltres. Guerres viscudes en passat i en present. La lectura pot servir per la reflexió, l’activació d’actituds ciutadanes crítiques, l’estímul per joves que actuïn i facin actuar, perquè la devastació de les guerres i de les incomprensions NO siguin viscudes en futur, perquè NO visquem amb normalitat la continuïtat de les guerres.
+
Dignitat pels refugiats
Llegim per comprendre el món i transformar-lo
Comparteix la vida en igualtat

Viu la biblioteca