dilluns, 6 de juny de 2016

Coneixement compartit

El 24 de maig, a la tarda, es va reuní a la Biblioteca del Príncep el grup de treball de biblioteques escolars del Centre de Recursos Pedagògics (CRP) del districte d’Horta-Guinardó (Biblioteca ipuntEdu), coordinat per Neus Capella.
Per altra part, el 31 de maig, a l’Escola d’Administració Pública, es va dur a terme la Trobada de biblioteques escolars de Catalunya, Una dècada del Programade biblioteca escolar Puntedu, per reflexionar sobre els objectius assolits fins al moment i, fonamentalment, sobre les noves línies d’actuació que adeqüin el funcionament de les biblioteques escolars als canvis que van sorgint en el sistema educatiu.
+

Som una biblioteca en xarxa