dilluns, 11 d’abril de 2016

Sant Jordi s'acosta!: CENTENARIS

©Carme Santomà i 
alumnat d'Educació Visual i Plàstica
Els llibres surten de la Biblioteca del Príncep per recordar-vos la significació de l'obra de tres grans autors clàssics què estan d'aniversari: VIIè Centenari de la mort del Beat Ramon Llull, IV Centenari de la mort de Miguel de Cervantes i William Shakespeare. El seu llegat literari, de pensament i humà encara viu a les seves obres i lectors, i ens conviden a tots a assumir amb intensitat, com ells, l'aventura de viure. No te la perdis! Les seves veus en llatí, català, castellà o anglès es projecten al món.
+
Viu els clàssics!